Czy warto organizować szkolenia miękkie w firmie? Czym są szkolenia miękkie dla pracowników? W tym artykule przedstawiamy definicję szkoleń miękkich. Sprawdzimy również zalety takich szkoleń i sposoby ich przeprowadzenia. Zapraszamy do lektury poradnika.

Czym są szkolenia miękkie?

W każdej firmie najważniejsze są wyniki. Do osiągnięcia dobrych wyników potrzebna jest nie tylko duża wiedza zatrudnionych pracowników. Dobrze jest również wykorzystać indywidualne cechy każdego pracownika. Szkolenia miękkie skupiają się na rozwijaniu tak zwanych kompetencji miękkich. Jakie kompetencje miękkie pracowników są rozwijane przez szkolenia dla firm (sprawdź)? Możemy wymienić tutaj między innymi zdolności interpersonalne, poczucie pewności siebie oraz zdolność do efektywnego zarządzania czasem.

Jakie są zalety szkoleń miękkich?

Szkolenia dla firm rozwijające kompetencje miękkie mają wiele zalet. Szkolenia miękkie mogą przyczynić się między innymi do zwiększenia sprzedaży przez firmę. Rozwijanie kompetencji miękkich pracowników wpływa bezpośrednio na jakość obsługi klienta i jego zadowolenie z usług firmy. Szkolenia takie wpływają również na zwiększenie poczucia pewności siebie pracowników. Dzięki temu zmniejszane jest ryzyko niekontrolowanego odpływu pracowników z firmy. Minimalizowane są również koszty związane z ciągłym wprowadzaniem do pracy nowych pracowników.

Jak przeprowadzać szkolenia miękkie?

Istnieje wiele sposobów przeprowadzania szkoleń dla firm. Nowe technologie umożliwiają prowadzenie szkoleń w formule online. Ułatwiają również udostępnianie materiałów szkoleniowych w postaci e-learningu. Przeprowadzanie szkoleń miękkich w takiej formule nie musi być jednak dobrym pomysłem. Szkolenie z rozwijania umiejętności interpersonalnych jest znacznie bardziej efektywne w formule stacjonarnej. W rozwijaniu indywidualnych cech charakteru każdej osoby pomaga obecność innych pracowników.

Podsumowanie

Szkolenia mogą poruszać różną tematykę. Oprócz szkoleń skupiających się na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy nie należy zapominać o kompetencjach miękkich pracowników. Przełoży się to z pewnością na polepszenie wyników osiąganych przez firmę.