Turystyka biznesowa to rodzaj turystyki uprawianej przez przedstawicieli firm/organizacji w celach biznesowych (komercyjnych) lub organizacji imprez firmowych. Łączy w sobie branżę podróży korporacyjnych i spotkań, w tym podróży służbowych dla ludzi biznesu i przedsiębiorców, turystyki kongresowej i wystawienniczej, turystyki motywacyjnej i turystyki eventowej.

Czym zajmuje się turystyka biznesowa?

Turystyka biznesowa jest bardzo wszechstronna: indywidualne podróże służbowe, wyjazdy w celach szkoleniowych, udział w imprezach organizowanych przez korporacje finansowe, przemysłowe i handlowe, konferencje. Obejmuje również wyjazdy organizowane przez firmy w celu zmotywowania pracowników, którzy zajmują się głównie promocją i sprzedażą towarów produkowanych przez daną firmę. Podróże związane z udziałem w kongresach, konferencjach, seminariach pod egidą organizacji politycznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych, religijnych i innych.

Do głównych celów podróży służbowych należą:

turystyka biznesowa
  • Prowadzenie spotkań i negocjacji z partnerami;
  • Spotkania z kierownictwem i współpracownikami, przedstawicielami oddziałów i filii;
  • Kontrolowanie pracy przedstawicielstw i oddziałów;
  • Nawiązywanie i utrwalanie kontaktów biznesowych;
  • Uczestnictwo w imprezach branżowych (wystawy, konferencje itp.);
  • Składanie wniosków do instytucji publicznych w różnych krajach w celu uzyskania certyfikatów, licencji,
  • Uzyskanie certyfikatów, licencji, zezwoleń itp.

Powiązania biznesowe, kulturalne i naukowe pomiędzy regionami i krajami stają się z roku na rok coraz bardziej intensywne.  Rozwój gospodarki narodowej i jej integracja z rynkiem światowym jest również nie do pomyślenia bez rozwoju turystyki biznesowej.